Grija pentru mediu

Politica de mediu a companiei Policolor a avut întotdeauna mai multe valenţe: produse de calitate superioară cu impact minim asupra mediului, reducerea consumului de energie, a emisiilor de noxe şi substanţe poluante în procesul de producţie şi reciclarea deşeurilor industriale.

Ca urmare a investiţiilor făcute în acest domeniu, din anul 2001 s-au actualizat şi se derulează următoarele proiecte:

  • Reciclarea deşeurilor industriale, în interiorul companiei;
  • Sistemul de reducere a emisiilor şi pierderilor în procesul de fabricare a vopselelor şi răşinilor, prin care se urmăreşte: recuperarea de solvent, reducerea conţinutului organic şi de noroi în apa evacuată, diminuarea conţinutului de deşeuri organice eliminate.

Din anul 2011, compania Policolor a aderat la Responsible Care, o iniţiativa voluntară, globală, care promovează dezvoltarea produselor din industria chimică ce vor contribui la un viitor sigur şi sănătos. Sunt recunoscute acele produse şi tehnologii care sprijină eforturile globale de reducere a consumului de energie, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi conservă resursele planetei.

Policolor este cel mai important producător de vopseluri din România care a primit dreptul de a utiliza logo-ul organizaţiei internaţionale Responsible Care. Certificarea atestă adeziunea Policolor la principiile ce stau la baza programelor de îmbunătăţire continuă a sănătăţii, securităţii şi protecţiei mediului derulate de Consiliul European al Industriei Chimice.

bottomfooter