Policolor caută Antreprenor General pentru construcţia noii fabrici de lacuri și vopsele

POLICOLOR intenționează să realizeze un nou obiectiv de investiții, respectiv o fabrică de producție vopseluri, emailuri, lacuri, grunduri, diluanți, accesorii. Noua unitate se va amplasa pe un teren disponibil din București, Bd. Timișoara nr. 98 și va fi compusă din mai multe corpuri de clădiri, având suprafața construită de cca. 5300 mp. iar suprafața desfașurată de cca. 7500 mp, iar bugetul maxim alocat calculat în baza proiectului de execuție este de cca 4,5 mil. Euro.

Vă invităm să participați la selecția Antreprenorului General, pentru "Execuţia de lucrări de construire şi instalații pentru realizarea la cheie a fabricii de lacuri și vopseluri Policolor".

Procedura de atribuire a contractului este negocierea directă cu ofertanţii selectaţi în urma participării acestora, în calitate de ofertanţi precalificaţi, la selecţia de oferte pentru execuţia de lucrări.

În scopul încheierii contractului pentru executarea lucrărilor de construire şi instalaţii pentru realizarea Fabricii de lacuri și vopsele Policolor se vor parcurge 3 etape, astfel:

  • Etapa de precalificare — etapa la care sunt invitați de către Beneficiar orice operatori economici interesați de încheierea Contractului de Lucrări să depună un set de documente de precalificare în funcţie de care Beneficiarul va decide care sunt operatorii precalificaţi cărora li se va permite să depună oferte pentru a participa la etapa următoare;
  • Etapa de ofertare şi de selecţie de oferte — etapă la care operatorii economici precalificaţi sunt invitaţi să depună oferte conforme cerințelor din Documentaţia de Ofertare a Beneficiarului, oferte pe baza cărora Beneficiarul, singur sau asistat de Proiectant, va selecta ofertanţii cu care doreşte să negocieze încheierea Contractului de Lucrări;
  • Etapa de negociere a Contractului de Lucrări etapa în cadrul căreia Beneficiarul negociază cu ofertanţii invitaţi la negociere exclusiv elementele esenţiale ale Contractului de Lucrări propus în documentaţia de ofertare (valori, termene, grafice etc.) în vederea încheierii Contractului de Lucrări cu ofertantul ales/desemnat de Beneficiar.

Operatorii economici interesați să participe la procedura organizată şi derulată de POLICOLOR pentru încheierea contractului de Antrepriză vor trebui să transmita la registratura de la adresa sediului social al POLICOLOR situată în Bd. Theodor Pallady nr. 51, sector 3, Bucureşti, în atenţia dlui Bogdan Potop, o scrisoare de intentie de participare.

Pentru mai multe detalii citiți: Invitaţia de participare la selecţia Antreprenorului General pentru execuţia noii fabrici de lacuri și vopsele Policolor.

bottomfooter