Policolor aderă la Responsible Care

Policolor este cel mai important producător de vopsele din România care a primit dreptul de a utiliza logo-ul organizației internaționale Responsible Care. Certificarea atestă adeziunea Policolor la principiile ce stau la baza programelor de îmbunătățire continuă a sănătății, securității și protecției mediului derulate de Consiliul European al Industriei Chimice.

Responsible Care este o inițiativă voluntară, globală în cadrul căreia companiile practică o comunicare deschisă și transparentă cu mediul și comunitățile în care își desfășoară activitatea. Responsible Care stă la baza dezvoltării produselor din industria chimică ce vor contribui la un viitor sigur și sănătos. Aceste produse și tehnologii sprijină eforturile globale de reducere a consumului de energie, a emisiilor de gaze cu efect de seră și conservă resursele planetei.

Protectorul la nivel global al Responsible Care este Consiliul Internațional al Asociațiilor Chimice care monitorizează respectarea dogmelor și punerea în aplicare a proiectelor în derulare.

Lansată în 1985 de Asociația Producătorilor de Produse Chimice din Canada această inițiativă dinamică a evoluat constant pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă producătorii din industria chimică. La nivel global această evoluție a fost demonstrată prin lansarea în 2006 a programului "Responsabile Care Global Charter" la Conferința Internațională despre Managementul Produselor Chimice condusă de ONU.

Astăzi, 53 de asociații din industria chimică la nivel mondial au implementat programul Responsible Care. Industria de vopsele din România este reprezentată prin Policolor, producătorul cu cea mai mare experiență și tradiție în domeniu. Ca dovadă a implementarii acestui program, Policolor va folosi de acum logo-ul Responsible Care pe toate materialele corporate.

bottomfooter