Sistemul de management integrat

Noi credem că inovaţiile noastre în domeniul vopselelor şi lacurilor nu trebuie să dăuneze mediului înconjurător şi că protejarea naturii trebuie să rămână o prioritate. Aceasta înseamnă că toate procesele de producţie trebuie să fie sustenabile şi încadrate în standarde stricte.

De aceea, Policolor a implementat şi menţinut un sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională, preocupându-se permanent de calitatea produselor şi serviciilor furnizate. Astfel răspunde aşteptărilor tuturor părţilor interesate (clienţi, furnizori, angajaţi, comunitate) și îşi menţine imaginea şi reputaţia în ceea ce priveşte protejarea mediului și a sănătăţii.

Certificări:Obiectivele generale ale sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătăte şi securitate ocupaţională, au ca principal scop:

  • Calitatea produselor pentru asigurarea satisfacției clienților și partenerilor;
  • Minimizarea pierderilor și utilizarea rațională a resurselor;
  • Prevenirea poluării accidentale;
  • Reducerea cantității de deșeuri produse și tratarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare;
  • Utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor și utilităților în vederea economisirii resurselor naturale.

Proiect divizare parțială Policolor S.A. (7 martie 2012)

Declarația de politică integrată: calitate-mediu-sănătăte și securitate ocupațională (20 iunie 2017)

Politica în domeniul calității - Obiectivele calității (20 iunie 2017)

Obiectivele și țintele de securitate, sănătate și protecție a mediului (20 iunie 2017)

bottomfooter