Termeni și condiţii

1. Dreptul de copyright

Dreptul de copyright pentru toate informațiile existente pe acest site, este deținut de Policolor S.A. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către Policolor S.A.

Toate drepturile sunt rezervate Policolor S.A.

Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului sau a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea Policolor S.A. sau a afiliațiilor săi.

Policolor S.A. va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate.

2. Confidențialitate

Protecția informațiilor în cursul procesării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a Policolor S.A., de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile în statul în care este întreținut acest site, respectiv România. Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri al căror conținut nu se află sub controlul nostru, de aceea Policolor S.A. nu își asumă și nu poate accepta nici un fel de responsabilitate pentru continuțul acestor site-uri web.

Policolor S.A. se angajează să nu dezvăluie nici o informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale. Policolor S.A. nu va transmite nici unui terț datele dumneavoastră personale introduse de dumneavoastră pe site-ul www.policolor.ro conform acestor "Termeni și Condiții".

3. Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal

Când vizitați site-ul www.policolor.ro, serverul de web înregistrează automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet și site-ul web de pe care ne vizitați. Alte date personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei înregistrări, al unui sondaj de opinie, concurs sau în cursul executării unui contract.

4. Utilizarea și dezvăluirea datelor personale și specificarea scopului

Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către Policolor S.A. în scop de analiză de marketing și administrare bază de date clienți (consumatori), inclusiv pentru asistență clienți, precum și pentru a vă putea informa despre noile produse și servicii ale companiei noastre. Policolor S.A. se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți beneficiari/utilizatori.

5. Informații pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveți urmatoarele responsabilități:

  • să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de înregistrare atunci când este cazul;
  • să mențineți și înnoiți, atunci când situația cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete.

Totodată vă asumați obligativitatea de a nu face urmatoarele:

  • să publicați materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem cât și orice sistem sau informație;
  • să publicați materiale cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
  • să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații prohibite de prevederile legale în vigoare;
  • să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare. În caz de nerespectare a acestor condiții, Policolor S.A. și afiliații săi se disociază de autorul acestora, va șterge informațiile respective și poate acționa pe cale legală.

6. Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor

Tuturor persoanelor care transmit către site-ul www.policolor.ro datele lor personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001, urmând a fi informați prin anunțul făcut public de către Policolor S.A. prin acest sistem asupra drepturilor lor. La cererea scrisă a persoanelor ale căror date sunt prelucrate sau urmează a fi prelucrate, datată și semnată, expediată pe adresa Bd. Theodor Pallady nr. 51, sector 3, București, Policolor S.A. se obligă:

  • să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
  • să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;
  • să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Pe lângă termenii și condițiile care sunt reglementate în politica site-ului, dumneavoastră înțelegeți și acceptați faptul că Policolor S.A. poate culege și păstra date despre persoanele care vizitează acest site.

Aveți dreptul de a ne cere să ștergem informațiile referitoare la persoana dumneavoastră contactându-ne la adresa: policolor@policolor.ro.

7. Modificări ale politicii de confidențialitate

Modificări ale prezenței politicii de confidențialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate în această pagină web fără a vă informa anterior. "Termeni și Condiții" constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și Policolor S.A. în privința utilizării site-ului www.policolor.ro. Policolor S.A. își rezervă dreptul de a revizui și aduce la zi aceste reguli în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină vă rugăm să ne scrieți la adresa policolor@policolor.ro

bottomfooter